Dự án Đô thị Minh Phương

Dự án Đô thị Minh Phương

Kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án 1. Tiến độ thực hiện dự án. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, dự kiến thực hiện 3 năm từ tháng 1 năm 2006 đến tháng 12 năm 2008

Dự án Đô thị Minh Phương

Dự án Đô thị Minh Phương

Kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án 1. Tiến độ thực hiện dự án. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, dự kiến thực hiện 3 năm từ tháng 1 năm 2006 đến tháng 12 năm 2008
Dự án Khu nhà ở Đô thị và Dịch vụ Thương mại Đồng Trằm Đá

Dự án Khu nhà ở Đô thị và Dịch vụ Thương mại Đồng Trằm Đá

Dự án Khu nhà ở Đô thị và Dịch vụ Thương mại Đồng Trằm Đá, địa chỉ : Khu 3 phường Gia Cẩm được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt theo quyết định 1758/QĐ-UBND ngày 07/05/2005

TÌM KIẾM DỰ ÁN

Dự án nổi bật

TIN TIÊU ĐIỂM