Những vấn đề cần được quan tâm trong công tác cấp đổi GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân

Thứ sáu, 17/07/2015, 10:23 AM
Thời gian qua, công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) được UBND tỉnh, Sở TN và MT,
Chính quyền các cấp, các ngành của các huyện, thành thị trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được kết quả khá tích cực; từng bước đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai, tạo điều kiện để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.
 thời gian qua các văn bản pháp luật của nhà nước như Luât Đất Đai năm 2013, Nghị định 43/2014/ND-CP, Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT, đã tháo gỡ cơ bản về những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên tiến độ  công tác đo đạc - cấp GCN theo Dự án tổng thể (DATT) vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra. 
Nhằm đáp ứng được tiến độ của  Dự án tổng thể tạo điều kiện cho việc cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ, trong thời gian tới cần cần được sự chỉ đạo đồng bộ và thống nhất từ cấp Sở đến các huyện, thành, thị về quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất; việc cấp đổi Giấy chứng nhận, đặc biệt là đối với trường hợp cấp đổi đồng loạt Giấy chứng nhận do đo đạc lại bản đồ địa chính.
 
tnmtphutho
 
 

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email*
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN